تابناک

۲۳ دی: از انتشار بازی The Lord of the Rings: Conquest تا تولد اورلاندو بلوم

۲۳ دی: از انتشار بازی The Lord of the Rings: Conquest تا تولد اورلاندو بلوم
۲۳ دی: از انتشار بازی The Lord of the Rings: Conquest تا تولد اورلاندو بلوم

در روزشمار ۲۳ دی از انتشار بازی The Lord of the Rings: Conquest خواهیم گفت و به تولد اورلاندو بلوم اشاره می‌کنیم.

Be the First to comment.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *